ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ 

Εγκατάσταση & επισκευή επαγγελματικών ψυγείων-θαλάμων

Από την πρώτη μέρα ίδρυσης της εταιρείας μας, δραστηριοποιούμαστε επιτυχώς στον τομέα της επαγγελματικής ψύξης, παρέχοντας υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικών ψυγείων, συντήρησης/κατάψυξης σε super market, κρεοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιία και ξενοδοχειακές μονάδες.Μέλημά μας,  η βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτησή σας και η απόλυτη κάλυψη των αναγκών της επιχείρησής σας. 

Επίσης,κατασκευάζουμε και εγκαθιστούμε επαγγελματικά ψυγεία όλων των τύπων, ύστερα από σχετική μελέτη, ενώ αναλαμβάνουμε και την επισκευή - συντήρησή τους. Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες της επιχείρησής σας στον τομέα της ψύξης, προβαίνουμε και στις πλέον εξειδικευμένες ψυκτικές εφαρμογές, με βάση τις απαιτήσεις κατάψυξης/συντήρησης των προϊόντων εκάστοτε πελάτη μας. Επιπλέον παρέχουμε συστήματα αυτοματισμού και παρακολούθησης ψυκτικών εγκαταστάσεων. Ενημερωνόμαστε, τέλος, για όλες τις νέες τεχνολογίες στον τομέα της επαγγελματικής ψύξης, εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας και διευκολύνουμε την εργασιακή καθημερινότητα των πελατών μας! 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
​​​​​​​

● Μελέτη/Κατασκευή/Εγκατάσταση επαγγελματικών ψυκτικών εγκαταστάσεων.
● Ψυκτικοί θάλαμοι συντήρησης/κατάψυξης/βαθιάς κατάψυξης.
● Ειδικές κατασκευές ψυκτικών θαλάμων, για κάθε επαγγελματική χρήση.
● Ψυγεία συντήρησης & κατάψυξης για Super Market.
          - Βιτρίνες για τυροκομικά, αλλαντικά, κρέατα.
          - Βιτρίνες self service.
          - Βιτρίνες κατάψυξης τύπου βούτα, τύπου πόρτα/βούτα, όρθια βιτρίνα πόρτα.
● Ψυγεία κρεοπωλείων.
● Ψυκτικοί θάλαμοι ψαριών για ιχθυοπωλεία.
● Ψυγεία ζαχαροπλαστείων.
          - Βιτρίνες συντήρησης/κατάψυξης.
● Ψυκτικοί θάλαμοι ταχείας ψύξης/Βιτρίνες παγωτού.
● Ψυκτικοί θάλαμοι για ευαίσθητα προϊόντα. 
● Ψυκτικά Μηχανήματα.
● Ψυκτικοί θάλαμοι για λουλούδια.
● Επισκευή & Συντήρηση ψυκτικών θαλάμων & μηχανημάτων.